Medium Pressure UV Lamps

Medium Pressure Ozon Üreten UV Lambalar genel olarak UV Kürleme/Kurutma Sistemlerinde ve Ozon Gazı üreten sistemlerde Kullanılmaktadır.
Medium Pressure lambaların çalışma yüzey sıcaklığı ise 850ºC – 950ºC dir. Genel olarak bütün bu lambalar çok kolay alev alan şeylerle temasa geçmesi halinde tutuşmaya sebebiyet vereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sistemler kapatıldıktan sonra taşınacak veya tekrar açılaçaksa lambaların iyice soğuması beklenmelidir. Lambaların çalışma esnasında gerekli sıcaklığa ulaşmaları ve bu süreç boyunca sıcaklıklarının korunması lambaların ömür ve performansını etkileyen önemli bir faktördür

Aşağıdaki Firmaların Lambalarını Şirketimizden Temin Edebilirsiniz

Aetek Giardina – Feket UV – Raycon – Concept UV – UVT – UV Line – EMA – UV Tek-
Aladin Hanovia -Alfa Cure- Hanoiva -Grafix – Usho – Ultralight – Hanovia –
Amba Hereaus
American Ultraviolet Honle – Amjo Ideal Quartz – BaldwinUV – IST -BrewerUV Ko-Pack
Cefla -Chinese UV Lamps -Colight Primarc -Dubuit Prime UV-Eye Graphics Spectral
Gallus VTI
GEW Wallace Knight

Medium Pressure Ozone Free UV Lambalar daha çok yüksek dozaj enerji ihtiyaacı duyulan alanlarda dezenfekte / arıtma amaçlı ve laboratuarlarda test uygulamalarında kullanılmaktadır.