Low Pressure UV Lamps

Low Pressure Ozon Free lambalar daha düşük enerji Tüketimine sahip olmakla birlikte yogun olarak Su arıtma, hava ve yüzey dezenfekte etmekte kullanım bulmaktadır.

Low pressure Ozon Üreten Lambalar oksidasyon ve ozon üretimi, koku giderimi gibi alanlarda kullanım bulmaktadır.

Low pressure lambaların kullanimında lambanın yüzeyinin ısısı normal florasan lambalardaki gb yaklaşık 40ºC dir.
Burada UV Lamba ve Sistem Markaları Girilecek